Павлова: По време на своето председателство България ще работи за единна, сигурна и цифрова Европа


Павлова подчерта, че страната ни е получила много висока оценка от европейските институции по отношение на приоритетите за председателството

Павлова: По време на своето председателство България ще работи за единна, сигурна и цифрова Европа

Темата за младите хора се очертава като ключов приоритет, а българското председателство ще зададе тона за следващата финансова рамка за ЕС


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *